Консалтинг услуги во врска со управување со објектот

  • Изработка на проект за управување со објектот
  • Консалтинг во врска со зелените згради
  • Управување со енергијата
  • Изработка на процеси за управување со објектот
  • Подготовка на тендерска документација за управување со објектот
  • Teмелна техничка проверка и анализи