Кои сме ние

First Facility, зависно друштво на меѓународната група компании First Facility Macedonia DOOEL, е водечка компанија за управување со објекти во Централна и Источна Европа која обезбедува комплетен спектар на услуги на управување со недвижни имоти и објекти.

First Facility обезбедува првокласни интегрирани услуги на управување со објекти и недвижни имоти на реномирани деловни и станбени згради, трговски центри и индустриски објекти.

First Facility своите деловни активности ги извршува во согласност со барањата ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO/IEC 27001:2013 стандарди и други релевантни меѓународни стандарди, обезбедувајќи најдобар квалитет на услуги дадени во сите сегменти на активности на компанијата.