Историја  • 1984 година – Oсновање на компанијата
  • 2005 година – Oсновање на компанијата First Facility во Бугарија, Романија и Унгарија
  • 2007 година - Oсновање на компанијата First Facility во Северна Македонија
  • 2008 година - Oсновање на компанијата First Facility во Словачка
  • 2009 година - Oсновање на компанијата First Facility во Србија
  • 2019 година - 13 декември 2019 година г-дин Георг Шпигелфелд и г-дин Радивоје Нијемчевиќ стануваат сопственици на сите компании First Facility во земјите на Централна и Источна Европа, со стекнување на сопственост над компаниите First Facility во Бугарија, Унгарија, Северна Македонија, Романија и Словачка покрај веќе постоечката сопственост над компанијата First Facility во Србија
  • 2020 - Oсновање на First Facility во Словeнија
    Компанијата останува посветена на овозможување на најквалитетни услуги, веќе препознаени од страна на нашите Клиенти, и на деловната стратегија со долгорочен развој, водечката позиција во управување со објектите и понатамошната експанзија во Европа.